Ahenk - www.ahenkduo.com

Cemal Reşit Rey Konser Salonu - www.crrks.org

Gazi Türk Müziği Topluluğu - www.gazitmt.muzik.gen.tr

Gökhan Özkök - www.neyyapim.com

Hamparsum - www.hamparsum.net

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu - www.ittmt.org

Klasik Kemençe - www.kemenceviler.com

Klâsik Türk Mûsikîsi - www.klasikturkmusikisi.com

Kültür A.Ş - www.kultursanat.org

Kültür ve Turizm Bakanlığı - www.kultur.gov.tr

Mızrabın Nefesi - www.mizrabinnefesi.com

Musikî Dergisi - www.musikidergisi.net

Mutriban - www.mutriban.com

NeyForum - www.neyforum.net

Pan Yayıncılık - www.pankitap.com

Rebap - www.rebab.net

Saz ve Söz Türk Müzigi Internet Dergisi - www.sazvesoz.com

Semazen - www.semazen.net

Stüdyo Bilkay - www.studyobilkay.com

Tanbur, Yaylı Tanbur, Lavta - www.tanbur.gen.tr

TRT - www.trt.net.tr

Türk Musikisi - www.turkmusikisi.com

Türk Musikîsini Araştırma ve Tanıtma Grubu - www.tumata.com

Ümit Akdemir - www.umutrehberi.com

Yansımalar - www.yansimalar.com

Yücel Müzik - www.neyzen.com