Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü'nün en önemli birimlerinden biri olan BÜTMK Korosu, her sene yıl boyu yapılan çalışmaların bir ürünü olarak konser vermektedir. Genellikle her dönem birer tane olmak üzere konser sayısını ikiye çıkaran koromuz çalışmalarını kendi sazendeleriyle sürdürmektedir.

Koro çalışmaları Pazartesi ve Çarşamba haftada iki gün, ders saatlerinden sonra akşam 17:00'de okulda mail grubunda belirtilen mekanlarda yapılmaktadır ve her çalışma yaklaşık bir buçuk saat sürmektedir.

Geçmiş yıllarda Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü'nün sanat yönetmenliğini yapmış ve uzun yıllar koromuzu çalıştırmış olan hocamız Gönül Paçacı 2007 - 2008 döneminde de koro çalışmalarında bizimle olacaktır.

Dönemlik koro konserlerimizin yanı sıra sazendelerimiz saz musikisimizden oluşan bir repetuarla entrümantal konserler de vermektedir.