Musikişinas'ın 10. sayısı çıktı...

Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü

Musikişinas 10. Sayı

         1997 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Musikişinas dergisi,    10. sayısıyla okur karşısına çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulubü öğrencilerinin, konusunda uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığı dergi, alanında tek olma özelliğini sürdürüyor.

         328 sayfalık yeni sayımızda okuyabileceğiniz yazılar:

- Rauf Yekta Bey’in “Türk Musikisi Nazariyatı”, “Kökler” ve “Eski Türk Sazları”nın çeviriyazıları

- Sözlü Gelenek dosyasında Ziya Akyiğit, İsmail Hakkı Özkan, Varujan Zilciyan ve Cüneyt Kosal

- Hürriyetin Marşları – Burak Çetintaş

- Müzik Tarihi Açısından Esad Efendi’nin Atrabu’l-Âsâr’ı – Recep Uslu

- Üç Cepheden Kantemiroğlu – Bülent Aksoy

- Osmanlı’dan Günümüze Türk Tasavvuf Musikisi – Rıdvan Aydınlı

- Leyla Saz: Kadın, Harem ve Musiki – Ayşe Gür

- Bir Şam Udu – Stephen Barber

- Türk Musikisi İcrası ve Bir İlkelilik Örneği Olarak Meral Uğurlu – Serkan Delice

- Musiki Mecmuası Katalogu – Erman Doğan

 

         Temin edilebilecek yerler:

- Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü (1. Erkek Yurdu Study, Bebek, İstanbul)

- Pan Yayıncılık (Barbaros Bulvarı, 74/4 Beşiktaş, İstanbul)

        

         İstanbul dışından istemek için:

- fatmaoncel@yahoo.com

- butmk@boun.edu.tr